Es pot considerar a un ferrer com a un artesà del ferro?

Sense cap mena de dubte SÍ. És un ofici que amb el temps les seves tècniques i procediments de treball a evolucionat molt, però no deixar de ser un ofici en el qual es necessita tenir certa destresa amb les mans per tal d’aconseguir peces ben treballades a gust del consumidor. Com qualsevol escultor i/o artista pot esculpir i treballar el marbre, Ferrers Girona treballa el ferro.